Komunikat w sprawie I ACz 934/18

W dniu 8 października 2018 r. do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydziału Cywilnego wpłynęło zażalenie P.A. (Prezydenta miasta G.) na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 5 października 2018 r. (sygn. akt XV Ns 376/18). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą I ACz 934/18. Zażalenie - zgodnie z treścią art. 111 § 3 ustawy Kodeks wyborczy - zostanie rozpoznane na posiedzeniu niejawnym do dnia 9 października 2018 r. do godziny 12.26.

 

W dniu 9 października 2018 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu zażalenia P.A. na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 5 października 2018 r. orzekł, co następuje:

1/ zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie 1 w ten sposób, że :

a) zakazać uczestnikowi postępowania K.P. rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o tym, że :
- linia tramwajowa łącząca Gdańsk Północ z Gdańskiem Południe, którą chciałby zrealizować Prezydent Miasta G. P.A. nie zakłada doprowadzenia linii do dworca PKP we Wrzeszczu;
- Prezydent Miasta G. P.A. buduje w Gdańsku przedszkola przewidziane dla około trzystu, czterystu dzieci;

b) nakazać uczestnikowi postępowania K.P. sprostowanie nieprawdziwej informacji wskazanej w pkt 1 a) tiret pierwszy poprzez opublikowanie w terminie 48 godzin od daty uprawomocnienia się postanowienia w niniejszej sprawie oświadczenia o następującej treści:

Sprostowanie

Nie jest prawdą, jak podałem podczas wywiadu udzielonego w audycji „Gość dnia Radia Gdańsk” w dniu 1 października 2018 r. „że linia tramwajowa łącząca Gdańsk Północ z Gdańskiem Południe, którą chciałby zrealizować Prezydent Miasta G. P.A. nie zakłada doprowadzenia linii do dworca PKP we Wrzeszczu.

K.P.
Kandydat na Prezydenta G.
Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w następującej formie:

- na antenie Radia Gdańsk, bezpośrednio przed emisją porannego programu „Gość Dnia Radia Gdańsk” poprzez odczytanie ogłoszenia - sprostowania powyższego, oraz
- zamieszczenie sprostowania na stronie „radiogadansk.pl” i na jej podstronie „Gość Dnia Radia Gdańsk”, tj. „radiogdansk.pl/audycje-rg/gosc- dnia-radia-gdansk”, a także na stronie „wybory.trojmiasto.pl” nieprzerwanie przez 7 dni, w wytłuszczonej ramce, tekstem oddzielonym od ramki widocznym marginesem z wszystkich stron, na jednorodnym białym tle, sporządzonego czarną czcionką kroju Times New Roman o rozmiarze 12 pkt, natomiast słowo „Sprostowanie” zamieszczone wytłuszczoną czcionką (bold) kroju Times New Roman o rozmiarze 16 pkt, umieszczone w odrębnym wersie od reszty oświadczenia, wyjustowane do środka, z zastosowaniem widocznego odstępu pomiędzy wierszami;

c) nakazać uczestnikowi postępowania K.P. sprostowanie nieprawdziwej informacji wskazanej w pkt I (pierwszym) podpunkt a) tiret drugi poprzez opublikowanie w terminie 48 godzin od daty uprawomocnienia się postanowienia w niniejszej sprawie oświadczenia o następującej treści:

Sprostowanie

Nieprawdziwa jest podana przeze mnie w dniu 1 października 2018 roku podczas konferencji prasowej w Gdańsku informacja, że Prezydent Miasta G. P.A. zbuduje w Gdańsku przedszkola przewidziane dla około trzystu, czterystu dzieci.

K.P.
Kandydat na Prezydenta G.
Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w następującej formie:

- na stronie „wybory.trojmiasto.pl" nieprzerwanie przez 7 dni, w wytłuszczonej ramce, tekstem oddzielonym od ramki widocznym marginesem z wszystkich stron, na jednorodnym białym tle, sporządzonego czarną czcionką kroju Times New Roman o rozmiarze 12 pkt, natomiast słowo „Sprostowanie” zamieszczone wytłuszczoną czcionką (bold) kroju Times New Roman o rozmiarze 16 pkt, umieszczone w odrębnym wersie od reszty oświadczenia, wyjustowane do środka, z zastosowaniem widocznego odstępu pomiędzy wierszami;

d) nakazać uczestnikowi postępowania K.P. przeproszenie wnioskodawcy P.A. poprzez doręczenie mu w terminie 7 dni od daty niniejszego postanowienia pisemnego oświadczenia sporządzonego na kartce w kolorze białym o wielkości formatu A4, opatrzonej nazwą miejscowości i datą sporządzenia, czcionką Times New Roman, rozmiar 12 pkt, o następującej treści:

„Przepraszam P.A., że podczas kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi w 2018 roku rozpowszechniałem nieprawdziwe informacje jakoby:
- linia tramwajowa łącząca Gdańsk Północ z Gdańskiem Południe, którą chciałby zrealizować Prezydent Miasta G. P.A. nie zakłada doprowadzenia linii do dworca PKP we Wrzeszczu,
- Prezydent Miasta G. P.A. buduje w Gdańsku przedszkola przewidziane dla około trzystu, czterystu dzieci.”
z podpisem o treści „K.P.” oraz opatrzonego własnoręcznym podpisem uczestnika;

e) oddala wniosek w pozostałym zakresie;

II/ zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie 2. (drugim) w ten sposób że obciążyć każdego z uczestników kosztami postępowania związanymi z ich udziałem w sprawie;
III/ oddalić zażalenie w pozostałym zakresie;
III/ obciążyć każdego z uczestników kosztami postępowania zażaleniowego związanymi z ich udziałem w sprawie.

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie I ACz 934/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-09
Publikacja w dniu:
2018-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-09
Publikacja w dniu:
2018-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-08
Publikacja w dniu:
2018-10-08
Opis zmiany:
b/d