Komunikat w sprawie I ACa 116/18 (sprawa gdańska XV C 760/16)

W dniu 20 listopada 2018 r., o godzinie 8.00, w sali 108, w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zostanie rozpoznana sprawa z powództwa Lecha W. przeciwko Krzysztofowi W. o ochronę dóbr osobistych.

Wyrokiem z dnia 24 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny:

I. nakazał pozwanemu Krzysztofowi W. złożenie na jego koszt w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia na stronach głównych następujących portali internetowych:

http://www.wyszkowski.com.pl/;
http://gpcodziennie.pl/;
http://www.radiomaryja.pl/;
http://www.fakt.pl/;
https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/;
http://www.echodnia.eu/;
http://niezalezna.pl/;
http://telewizjarepublika.pl/;
http://wpolityce.pl/;
http://sdp.pl/;
www.fronda.pl;

w ramce wielkości 1/4 ekranu, zredagowanego czarną czcionką na białym tle, o standardowej wielkości liter (tj. Arial 14, Times New Roman lub w przypadku braku takiej możliwości czcionką o zbliżonym kształcie i wielkości), na nieprzerwany okres trzech miesięcy od daty publikacji, oświadczenia o treści:

"Ja, Krzysztof W. przepraszam Pana Prezydenta Lecha W. za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji jakoby Lech W. przegrał proces sądowy dotyczący naruszenia jego dóbr osobistych wszczęty w związku z moimi nieprawdziwymi twierdzeniami o współpracy Lecha W. ze Służbą Bezpieczeństwa i pobieraniu za to pieniędzy.

Oświadczam, że Sąd Apelacyjny w Gdańsku prawomocnym wyrokiem z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie o sygn. akt: I ACa 1520/10 zobowiązał mnie do przeproszenia Pana Lecha W. za naruszenie jego dóbr osobistych polegające na oświadczeniu, iż Lech W. współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze.";

II. nakazał pozwanemu Krzysztofowi W. usunięcie tytułu publikacji zamieszczonej w dniu 7 października 2014 roku na stronie internetowej: http://www.wyszkowski.com.pl/ o treści: Po 9 latach W. ostatecznie przegrał proces o "Bolka";

III. upoważnił powoda do wykonania czynności, o których mowa w punkcie I wyroku, za wyjątkiem opublikowania oświadczenia na stronie internetowej http://www.wyszkowski.com.pl/, na koszt pozwanego Krzysztofa W. w razie niewykonania ich przez pozwanego w wyznaczonym terminie;

IV. umorzył postępowanie w zakresie cofniętego pozwu;

V. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

VI. zasądził od pozwanego Krzysztofa W. na rzecz powoda Lecha W. kwotę 300,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, znosząc jednocześnie wzajemnie koszty zastępstwa procesowego.

Apelację od wyroku wywiódł powód oraz pozwany.

Ogłoszenie wyroku będzie miało miejsce 5 grudnia 2018 r., o godzinie 15.00, w sali 104.

 

Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2018 r., Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu apelacji obu stron:

I. zmienił zaskarżony wyrok:

w punkcie I. w ten sposób, że nakazuje pozwanemu Krzysztofowi W. złożenie na jego koszt w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie na stronach głównych następujących portali internetowych:

http://www.wyszkowski.com.pl/;
http://gpcodziennie.pl/;
http://www.radiomaryja.pl/;

w ramce wielkości 1/4 ekranu, zredagowanego czarną czcionką na białym tle, o standardowej wielkości liter (tj. Arial 14, Times New Roman lub w przypadku braku takiej możliwości czcionką o zbliżonym kształcie i wielkości), na nieprzerwany okres siedmiu dni od daty publikacji, oświadczenia o treści:

„Ja, Krzysztof W. przepraszam Pana Prezydenta Lecha W. za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, jakoby Lech W. przegrał proces sądowy, w sprawie I ACa 1520/10 Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, dotyczący naruszenia jego dóbr osobistych wszczęty w związku z moimi twierdzeniami o współpracy Lecha W. ze Służbą Bezpieczeństwa i pobieraniu za to pieniędzy” i oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

II. oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie;
III. oddalił apelację powoda;
IV. zniósł wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie I ACa 116/18 (sprawa gdańska XV C 760/16)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2018-12-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2018-12-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2018-12-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
2018-12-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-20
Publikacja w dniu:
2018-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-13
Publikacja w dniu:
2018-11-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-13
Publikacja w dniu:
2018-11-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-13
Publikacja w dniu:
2018-11-13
Opis zmiany:
b/d