menu

Formularz kontaktowy

Sąd Apelacyjny w Gdańsku,
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 28/29
,
tel. (58) 32 38 500, fax: (58) 302 97 22,
e-mail: administracja@gdansk.sa.gov.pl,
NIP: 583-19-46-372, REGON: 002861350

 
Sąd Apelacyjny w Gdańsku pracuje w dni powszednie
w godz. 7.30 - 15.30.
Interesanci przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesanta:
w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.50, w pozostałych dniach -
w godz. 8.00 - 15.20  

Prośby o udzielenie informacji na temat konkretnej sprawy rozpoznawanej przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku i jej biegu można składać osobiście w sekretariacie wydziału, drogą telefoniczną, listownie lub drogą mailową - po opatrzeniu przedmiotowego pisma certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Captcha
Zobacz jak dojechać