menu

Samodzielne stanowiskaPion Ochrony - pok. 142
(budynek ul. Nowe Ogrody 28/29)
tel. (58) 32 38 516

Zakres działania Pionu Ochrony Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

- realizowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych i innych ustawach.


Pion Ochrony stanowi Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Pionem tym kieruje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, mgr Wiesław Makowski.


W skład Pionu Ochrony wchodzi Kancelaria Tajna. 
Pion Ochrony podlega bezpośrednio Prezesowi Sądu Apelacyjnego.

  
Inspektor ds. biurowości - pok. 210 (budynek ul. Nowe Ogrody 28/29)
tel. (58) 32 38 535

e-mail: statystyka@sagdansk.internetdsl.pl

Zakres działania Inspektora ds. biurowości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

- wykonuje czynności kontrolne w zakresie biurowości sądowej i organizacji pracy sekretariatów w sądach okręgowych działających na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
- koordynuje działalność inspektorów ds. biurowości w podległych sądach okręgowych,
- współpracuje z Sędziami Wizytatorami Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.
 
Funkcję Inspektora ds. biurowości pełni pani mgr Lucyna Topolniak oraz pani mgr Agnieszka Serowiec


Audytor Wewnętrzny – pok. 3.13 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 705
 
Audytor Wewnętrzny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.


Administrator Bezpieczeństwa Informacji – pok. 2.8 (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 546
 
Funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji pełni pani
mgr Monika Kucharczyk-Wocial.


Zamówienia publiczne (budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 583
e-mail: inwestycje@gdansk.sa.gov.pl


Specjalista ds. BHP i PPOŻ – pok. 0.4
(budynek ul. Nowe Ogrody 7)
tel. (58) 32 38 534


Inspektor ds. Obronnych - pok. 142 (budynek ul. Nowe Ogrody 28/29)
tel. (58) 32 38 516
 
Funkcję Inspektora ds. Obronnych pełni
mgr Jan Chyła.

Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 21.11.2011 13:45
Czas wytworzenia: 21.11.2011 13:45
Ostatnia modyfikacja: 02.03.2017 15:33 przez Administrator

Wersje archiwalne tej strony