menu

Prezes i wiceprezesiPREZES:
SSA Jacek Grela 
    
przyjęcia interesantów: wtorki, godz. 10.30 - 12.30
sekretariat: tel. (58) 32 38 600; fax: (58) 302 97 22
(po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem) 


WICEPREZES 
SSA Jacek Pietrzak
   
przyjęcia interesantów: czwartki, godz. 10.00 - 12.00
sekretariat: tel. (58) 32 38 600; fax: (58) 302 97 22
(po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem)


e-mail sekretariatu Prezesa:
sekretariat@gdansk.sa.gov.plPrezesa sądu apelacyjnego  powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego albo sądu okręgowego.

Wiceprezesa sądu apelacyjnego  powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego  albo sądu okręgowego, na wniosek Prezesa tego sądu.
 
Prezes i Wiceprezes Sądu są powoływani na okres sześciu lat i nie mogą być, bezpośrednio po zakończeniu kadencji, ponownie powołani do pełnienia tej samej funkcji.

Prezes sądu:
 • kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu,
 • zwołuje i przewodniczy zgromadzeniu przedstawicieli sędziów apelacji, zebraniu sędziów sądu apelacyjnego i kolegium sądu,
 • pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
 • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów sądu,
 • powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia po zasięgnięciu wymaganych opinii,
 • ustala podział czynności w Sądzie Apelacyjnym,
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną sądów okręgowych Apelacji Gdańskiej,
 • pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach.
 
Zgodnie z ustalonym podziałem czynności:

I. Prezes Sądu, 
SSA Jacek Grela w szczególności:
 • nadzoruje pracę Wiceprezesów Sądu i Przewodniczących Wydziałów,
 • nadzoruje pracę Oddziału Administracyjnego, Oddziału Kadr, Sekcji ds. ochrony informacji niejawnych,
 • bada zasadność skarg i rozpatruje wnioski obywateli na działalność sądów okręgowych Apelacji Gdańskiej i Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
 • pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału IV Wizytacji.
 
II. Wiceprezes Sądu, SSA Jacek Pietrzak w szczególności:
 • wykonuje, w zakresie zleconym przez Prezesa Sądu Apelacyjnego, czynności w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów,
 • nadzoruje działalność szkoleniową,
 • wykonuje czynności należące do zakresu zadań administratora danych osobowych, wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw,
 • udziela informacji publicznych oraz prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej,
 • przyjmuje interesantów oraz bada zasadność skarg i rozpatruje wnioski obywateli na działalność sądów okręgowych Apelacji Gdańskiej w zakresie spraw karnych,
 • sprawuje bieżący nadzór nad pracą Rzecznika Prasowego Sądu.

III. Wiceprezes Sądu, w szczególności:

 • przyjmuje interesantów oraz bada zasadność skarg i rozpatruje wnioski obywateli na działalność sądów okręgowych Apelacji Gdańskiej w zakresie spraw cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, notariuszy i komorników oraz udziela odpowiedzi z upoważnienia Prezesa Sądu na skargi i wnioski kierowane do Prezesa dotyczące pracy Sądu Apelacyjnego oraz sądów okręgowych na obszarze Apelacji Gdańskiej z zakresu spraw cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sprawuje nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego w Apelacji Gdańskiej,
 • sprawuje nadzór nad organami samorządu komorniczego oraz wykonuje inne czynności wynikające z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.


Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 30.11.-1 00:00
Czas wytworzenia: 30.11.-1 00:00
Ostatnia modyfikacja: 21.09.2017 13:38 przez Administrator

Wersje archiwalne tej strony