menu

Dyrektor


Dyrektor:

mgr inż. Marian Pieńczewski


sekretariat: tel. (58) 32 38 545; fax: (58) 306 39 57
e-mail sekretariatu Dyrektora:

dyrektor@gdansk.sa.gov.pl


Dyrektor Sądu Apelacyjnego wykonuje zadania i kompetencje dysponowania budżetem sądów na obszarze apelacji oraz sprawuje kontrolę gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez te sądy i w tym zakresie podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.
 
Dyrektora Sądu Apelacyjnego powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości.
 
Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w szczególności:
  • przygotowuje przy współpracy z podległymi sądami okręgowymi projekty planów finansowych oraz plany finansowe sądów z obszaru apelacji,
  • opracowuje w porozumieniu z podległymi sądami harmonogramy realizacji dochodów i wydatków budżetowych poszczególnych sądów okręgowych na obszarze apelacji,
  • sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planach finansowych podległych sądów oraz przestrzegania przez nich zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych,
  • opracowuje przy współpracy z podległymi sądami okręgowymi projekty programów wieloletnich,
  • podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów na obszarze apelacji,
  • kieruje gospodarką finansową Sądu Apelacyjnego,
  • prowadzi działalność inwestycyjną Sądu Apelacyjnego.

Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 30.11.-1 00:00
Czas wytworzenia: 30.11.-1 00:00
Ostatnia modyfikacja: 17.05.2017 14:58 przez Administrator

Wersje archiwalne tej strony