menu

Biuro Obsługi Interesanta


Biuro Obsługi Interesanta – pok. 39 (budynek przy ul. Nowe Ogrody 28/29)
Godziny pracy:

       poniedziałki w godz. 8:00 - 17:50
       od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:20

Czytelnia akt – pok. 62 (budynek przy ul. Nowe Ogrody 28/29)
Godziny pracy:

       poniedziałki w godz. 8:00 - 17:50
       od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:20

Rezerwacja akt:

 

Formularz służy do rezerwacji akt, które można przeglądać w czytelni akt Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Ważne informacje:

1. Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.
2. W polu e-mail należy wpisać poprawny i aktualny adres poczty elektronicznej.
3. Po poprawnym wysłaniu formularza - należy oczekiwać na potwierdzenie rezerwacji, które zostanie wysłane drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Uwagi do funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta:Telefony do Biura Obsługi Interesanta:

·        (58) 3238 524 - informacje w sprawach cywilnych
·        (58) 3238 541 - informacje w sprawach karnych
·        (58) 3238 582 – informacje w sprawach dot. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 
Zakres Działania Biura Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:
- udzielanie informacji o sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku na podstawie systemu repertoryjno-biurowego SAWA (bez wglądu do akt);
- informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia;
- informowanie o wydziałach w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, ich właściwości i lokalizacji, numerach telefonów i godzinach urzędowania oraz adresach sądów z obszaru apelacji gdańskiej, kierowanie poszczególnych interesantów do właściwych sal rozpraw;
- udostępnianielist kancelarii komorniczych, adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych oraz informacji o numerach bankowych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku;
-  udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwienia niestawiennictwa na rozprawie sądowej i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności;
- udostępnianie formularzy sądowych oraz wzorów pism sądowych;
- udostępnianie akt spraw, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku stronom i osobom uprawnionym;
- wydawaniezamówionych do osobistego odbioru dokumentów (odpisów orzeczeń, tytułów wykonawczych, uwierzytelnionych odpisów, zaświadczeń, kserokopii z akt sprawy) stronom postępowania i ich pełnomocnikom;
- rejestrowanie kont użytkowników w Portalu Informacyjnym;
- przyjmowanie wniosków o sporządzenie kserokopii.

Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 30.11.-1 00:00
Czas wytworzenia: 30.11.-1 00:00
Ostatnia modyfikacja: 27.09.2017 08:36 przez Administrator

Wersje archiwalne tej strony