menu

Konta do wpłat sądowych

  

Numer rachunku bankowego dla dochodów
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
na który należy uiszczać opłaty sądowe
w formie bezgotówkowej:
 
NBP O/Gdańsk
63 1010 1140 0108 2322 3100 0000

 
 
Numer rachunku pomocniczego,
na który należy uiszczać zaliczki na pokrycie kosztów
czynności (opinii) wykonywanych przez biegłych sądowych,
tłumaczy, jednostki administracyjne akademii medycznej,
instytuty naukowo-badawcze lub zakłady służby zdrowia
- na zlecenie Sądu:
 
NBP O/Gdańsk
03 1010 1140 0108 2313 9800 0000

 
w treści przelewu należy podać numer sprawy!
   
Opłatę skarbową
od złożonych dokumentów
stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii

należy uiścić na konto:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 GDAŃSK
31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
 

Adresy stron internetowych
dot. opłat i kosztów sądowych:

  

http://www.prawo.lex.pl/bap/prawnicy/Dz.U.2005.167.1398.html

bardziej szczegółowe informacje na temat kosztów i opłat sądowych:

http://www.gdansk.sa.gov.pl/wazne-informacje/koszty-sadowe

Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 30.11.-1 00:00
Czas wytworzenia: 30.11.-1 00:00
Ostatnia modyfikacja: 25.09.2017 13:43 przez Administrator

Wersje archiwalne tej strony