menu

Informacje podstawowe, kontakt

Podstawowe informacje
o Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku


Sąd Apelacyjny w Gdańsku jest sądem powszechnym, utworzonym dnia 1 października 1990 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. (Dz.U. nr 56 poz. 335).

Dane teleadresowe:


Sąd Apelacyjny w Gdańsku,
80-803 Gdańsk,
ul. Nowe Ogrody 28/29
,
tel. (58) 32 38 500
fax: (58) 302 97 22,
e-mail: administracja@gdansk.sa.gov.pl,
NIP: 583-19-46-372
REGON: 002861350

  
Sąd Apelacyjny w Gdańsku pracuje w dni powszednie w godzinach 7.30 - 15.30.

Interesanci przyjmowani są w:

     Biurze Obsługi Interesanta oraz Czytelni Akt:

w poniedziałki w godz. 8:00 – 17:50
w pozostałych dniach - w godz. 8:00 – 15:20

Oddziale Kadr

w poniedziałki w godz. 8:00-18:00, pok. 2.9
wtorek-piątek 8:00-15:00
 
Oddziale Administracyjnym

w pierwszy i trzeci poniedziałek w godz. 8:00-18:00, pok. 2.8
wtorek-piątek w godz. 8:00-15:00

Jednocześnie informuję że,  KASA Sądu Apelacyjnego 
czynna jest codziennie w godz. 8:00-15:00,  w budynku Sądu Apelacyjnego w 
Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 7.Obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. (Dz.U. nr 180 poz. 1508) obejmuje:

- Sąd Okręgowy w Bydgoszczy,
- Sąd Okręgowy w Elblągu,
- Sąd Okręgowy w Gdańsku,
- Sąd Okręgowy w Słupsku,
- Sąd Okręgowy w Toruniu,
- Sąd Okręgowy we Włocławku.


Sąd Apelacyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, wojskowych, oraz Sądu Najwyższego.
   
Do właściwości funkcyjnej Sądu Apelacyjnego należy:

   
1) rozpoznawanie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych, wydawanych w I instancji,
2) rozpoznawanie spraw ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013, poz. 69),
4) nadzór nad działalnością notariuszy w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnościa notariuszy i organów samorządu notarialnego (Dz.U. z 1991 nr 42. poz. 188),
5) nadzór nad komornikami sądowymi w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2017, poz. 1277),
6) Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny rozpatruje w I instancji sprawy dyscyplinarne sędziów.

Akty prawne regulujące organizację i kompetencje Sądu Apelacyjnego:
   
- Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 78 poz. 483 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2062),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. "Regulamin urzędowania sądów powszechnych" (Dz.U. z 2015 r., poz. 2316),
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U z 2013 r. poz. 69)
 - Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości nr 5 poz. 22 ze zm.),
- Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 855),
- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych.

 
Dane statystyczne dotyczące funkcjonowania sądu są publikowane na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/

Broszura informacyjna Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 30.11.-1 00:00
Czas wytworzenia: 30.11.-1 00:00
Ostatnia modyfikacja: 25.05.2018 13:12 przez Administrator

Wersje archiwalne tej strony