menu

Rzecznik Prasowy


Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 grudnia 2015 r., na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133) oraz z § 30 ust 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 925) w Sądzie Apelacyjny w Gdańsku została utworzona Samodzielna Sekcja Prasowa do zadań związanych ze współpracą sądu ze środkami masowego przekazu.

Samodzielna Sekcja Prasowa w zakresie działalności informacyjnej podlega bezpośrednio Wiceprezesowi Sądu Apelacyjnego.

W skład Samodzielnej Sekcji Prasowej wchodzą następujące osoby:

1. SSA Roman Kowalkowski - Rzecznik Prasowy, pok. 206, tel. (58) 32 38 579, kom. 604 986 297, e-mail: rzecznik@gdansk.sa.gov.pl;

2. Asystent sędziego Joanna Organiak - koordynator ds. współpracy sądu ze środkami masowego przekazu, tel. (58) 76 28 671, kom.
505 533 062, e-mail: joanna.organiak@gdansk.sa.gov.pl;

3. Anna Szulc prowadząca obsługę administracyjno – biurową, tel. (58) 32 38 637.


Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


Udostępniający: Administrator
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator
Czas udostępnienia: 09.03.2011 12:52
Czas wytworzenia: 09.03.2011 12:52
Ostatnia modyfikacja: 14.12.2017 09:38 przez Administrator

Wersje archiwalne tej strony